Ventilatie

Je bent energiebewust en gelooft in isolatie?

Prima. Dan dicht je natuurlijk ook alle spleten en kieren af waar warmte kan ontsnappen. 

Uitstekend, maar… er komt geen frisse lucht meer naar binnen en de binnenlucht kan niet weg!

Een goed geïsoleerde woning heeft nood aan een gecontroleerde ventilatie. Dat kan door aanvoer van verse lucht en afvoer van de binnenlucht. 

Ook om vochtproblemen te vermijden is ventilatie nodig. Die ontstaan niet door een teveel aan isolatie - een hardnekkig misverstand - wel door een gebrekkige ventilatie. 

Met een goede ventilatie voer je het vocht naar buiten, vermijd je een te hoge luchtvochtigheid en zorg je dat er niet te veel energie en warmte verloren gaat voor dat verluchten. Bovendien bestaan er vandaag ventilatiesystemen met warmterecuperatie. Een troef meer om gezonder en energiezuiniger te leven. 

Ventileren via kieren en spleten of door af en toe een raam of deur open te zetten, is natuurlijk niet de goede oplossing. Dan verlies je immers veel energie. Het komt erop aan om systematisch en goed gecontroleerd te ventileren. Altijd volgens hetzelfde principe: in de droge ruimtes moet de verse lucht binnenkomen; vandaar moet die lucht langs tussenruimtes doorstromen naar de natte ruimtes, zoals de badkamer, de keuken, het toilet. Daar moet de vochtige, vervuilde lucht worden afgevoerd.